Richard Divall, vedúci oddelenia cezhraničných kapitálových trhov v regióne EMEA spoločnosti Colliers, vysvetľuje: „Priemyselnému a logistickému sektoru sa naďalej darí, pričom výnosy takmer na všetkých trhoch klesajú a za portfóliá sa platia prémie. Investori v tomto sektore sú ochotní nasledovať stúpajúcu rizikovú krivku, aj keď niektorí investori už vykazujú prvé obavy pokiaľ ide o ceny a otázku, či developeri v prostredí klesajúcej výnosovej sadzby vytlačia ceny nájmov dostatočne vysoko.“

Investície do priamych európskych nehnuteľností dosiahli 51 miliárd eur, čo predstavuje 35 % pokles oproti 1. štvrťroku 2020. Treba však poznamenať, že prvý kvartál 2020 charakterizovali druhé najvyššie čísla publikované za posledných 10 rokov. Tento údaj navyše zakrýva rozdiely vo výkonnosti jednotlivých krajín.

Richard Divall dodáva: „V dôsledku tretej vlny pandémie v Európe sa mnoho tendrov oneskorilo, pričom však existuje aktivita v rámci ‚mimotrhových’ transakcií a v malých tendroch. Napriek absencii veľkých kancelárskych transakcií v 1. štvrťroku zostáva nálada v oblasti nízkorizikových kľúčových aktív v najlepších lokalitách pozitívna. Očakávame, že v 2. štvrťroku 2021 bude na trh uvedených niekoľko veľkých aktív, a keď bude možný návrat k cestovaniu do zahraničia, dôjde k zvýšeniu objemov.

Sektor bývania sa naďalej teší vysokému dopytu v severských krajinách, ako aj v Taliansku a regióne strednej a východnej Európy ako rozvíjajúca sa trieda aktív. Pozitívna nálada sa vracia aj na trh so študentským bývaním v Spojenom kráľovstve. Naďalej pretrváva značný záujem o alternatívne sektory vrátane prírodných vied, bývania seniorov a podsektorov založených na technológiách.

Priemysel cestovného ruchu zaznamenáva väčší záujem na viacerých trhoch, ktoré hlásia transakcie po prvýkrát od začiatku pandémie. Na trh vstúpilo niekoľko kľúčových a perspektívnych hotelových ponúk  s veľkými očakávaniami ohľadne nastavenia nových cien.

Ignacio Gomez, odborník na slovenský kapitálový trh spoločnosti Colliers, dopĺňa: „Na Slovensku rastie záujem o nájomné rezidenčné projekty, tzv. Build-To-Rent. Tento model je podporovaný vládou v podobe nového návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý by mal vytvárať vhodné podmienky na spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom v tejto oblasti.“

 

Zdroj:// Systémy logistiky